Privacy

PRIVACYVERKLARING Insources Adviesgroep B.V.

1) Inleiding

 • Deze verklaring beschrijft het beleid van Insources Adviesgroep B.V. (KvK 64604578) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
 • Insources biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals inbestedingsadvies. Daarbij verwerkt Insources ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Insources werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals juristen en facilitaire dienstverleners.
 • Insources gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Insources houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2) Contact met Insources

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Insources wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 038 - 720 07 02 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail: info@insources.nl

Website: via het contactformulier op http://www.insources.nl/contact/

Post: Botterweg 16, 8042 PA te Zwolle

3) Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. Insources verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die Insources verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. Insources verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u het contactformulier gebruikt om informatie aan te vragen.

4) Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die Insources aanbiedt, kan Insources de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. naam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. functie/beroep
 6. geboortedatum
 7. gebruikersnaam
 8. geslacht
 9. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
 10. bedrijfs- en overige gegevens die u invult voor bv. een offerte-aanvraag

5) Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van Insources af te nemen op het gebied van inbesteden of overige dienstverlening (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Insources niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
 2. de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 3. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 4. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 5. uitvoeren van sollicitatieprocedures;
 6. om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten en diensten op de website(s) van Insources;
 7. om de website(s) van Insources te verbeteren.

6) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. Insources stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, met uitzondering van overheids- en uitkeringsinstanties ten behoeve van de uitvoering van o.a. wettelijke regelingen.
 2. Indien Insources uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Insources ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
 3. Insources zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7) Beveiliging en bewaring

 1. Insources neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Insources zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
 2. Insources bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Insources uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Insources uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8) Cookies en profilering

 1. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Insources bezoekt.  Op de website(s) van Insources worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
 2. Daarnaast kan Insources gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Insources te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Insources  gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9) Websites van derden

De website van Insources kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Insources is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

10) Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

11) Wijzigingen

Insources kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.  

12) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Insources een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

13) Klachten

Insources hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Insources Adviesgroep B.V.

Hieronder treft u een overzicht aan van de gegevens die Insources Adviesgroep verwerkt. In geval van vragen hierover, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens onder de button Contact.

Vraag hier meer informatie aan

Welke gegevens verwerken we? Waarom verwerken we dit?
Naam Wij hebben uw naam nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
Functie Wij hebben uw functie nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
E-mail Wij hebben uw emailadres nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.
Bedrijfsnaam Wij hebben uw bedrijfsnaam nodig om contact op te nemen inzake uw reactie. Deze wordt beveiligd opgeslagen en is alleen zichtbaar voor de medewerker(s) die de inzendingen verwerken.