BHV Basis & herhaling

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De cursus BHV biedt een goede basis voor locatiemedewerkers van een organisatie. Zij leren eerste (levensreddende) hulp te verlenen en hoe te handelen in geval van brand en ontruiming bij calamiteiten.

Onze trainingen zijn op maat, zodat die zoveel mogelijk aan de wensen van onze opdrachtgevers voldoen. Daarbij is inzage in het ontruimings- en calamiteitenplan zeer wenselijk. Wij kunnen dan de trainingen afstemmen op de specifieke situatie.
De volgende onderdelen worden behandeld:

Brandbestrijding en ontruiming
* Brand en gevaren bij brand en beoordeling van de brand
* Verschillen en gebruik van eenvoudige blusmiddelen
* Oefenen bestrijding beginnende brand
* Ontruimen en evacueren
* Communicatie tijdens een calamiteit
* De taak van de BHV-er bij brand en een ontruiming
* Voorbereiding van een ontruiming

Eerste (levensreddende) hulp
* Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
* Herkennen bewustzijnsstoornissen en wat te doen
* Herkennen ademhalingsstoornissen en wat te doen
* Herkennen van hartinfarct en wat te doen
* Herkennen van een beroerte en wat te doen
* Uitwendige verwondingen
* Oogletsel
* Bloedneus
* Kneuzingen en verstuikingen
* Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
* Brandwonden
* Reanimatie
* Reanimatie met de AED
* Overige informatie

Doelgroep: Ieder bedrijf met medewerkers
Duur: keuze uit 1 dag of halve dag
Waar: Zwolle of Incompany
Prijs: BHV-Basis hele dag: € 110,00 inclusief certificering
Prijs: BHV-Basis halve dag: € 75,00 inclusief certificering