VCA Vol

Operationeel leidinggevenden bij een aannemer moeten het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) hebben. Daarmee geeft de leidinggevende aan dat hij of zij veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van zichzelf en de medewerkers waaraan leiding gegeven wordt.

Aanpak
Deelnemers ontvangen vooraf, ter voorbereiding, het lesmateriaal. De training behandelt kennis van (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en onveilige handelingen en het treffen van maatregelen te voorkoming van ongevallen en schade aan het milieu. Ook VCA-certificering, het bedrijfsnoodplan en het organiseren van tool box-vergaderingen komen aan bod.

Certificaat
Na afronding van het examen ontvangt de deelnemer een VCA-pas met certificaat.

Overige informatie
Doelgroep: Operationeel leidinggevende bij een aannemer en medewerkers die in een risicovolle omgeving werken
Duur: 1 dag, inclusief examen
Waar: Zwolle
Prijs: 250,00 p.p. inclusief examen InCompany: op aanvraag (minimaal 8 deelnemers)