Keuringen

In uw uitvoeringsplan staat precies wat er moet gebeuren op het gebied van gebouwbeheer. Om te achterhalen of die plannen in de praktijk tot uiting komen, kunt u uw facilitaire zaken laten keuren. Eens in de zoveel tijd of zomaar, wanneer niemand het verwacht.

Keuringen uitvoeren

Insources is gespecialiseerd in het uitvoeren van keuringen. We toetsen de praktijk aan de theorie, zoals u die op papier heeft gezet. Maar ook besteden we aandacht aan wet- en regelgeving. Met onze kennis van de branche weten we precies waaraan uw facilitaire zaken moeten voldoen.

Oplossingsgericht keuren

Is het tijd voor een keuring? En zoekt u een partner die risico’s vertaalt naar oplossingen? Neem dan contact met ons op.