Kracht door Sportbedrijf Raalte

Voor de gemeente Raalte, die inmiddels onderdeel is van de gemeente Deventer, hebben we de transitie begeleid om het Sportbedrijf los te koppelen van de gemeente.

In opdracht van het Sportbedrijf Raalte hebben wij de begeleiding op ons genomen om het traject waarbij het Sportbedrijf losgekoppeld ging worden van de Gemeente Raalte te begeleiden. Tijdens deze transitie van de organisatie hebben wij een Plan van Eisen opgesteld en daar een passende aanbieding  bij gezocht in de markt.

Tijdens de jaarevaluatie die gehouden is, hebben we kunnen concluderen dat de gekozen facilitaire invulling voldoet aan de eisen en wensen.

Sportbedrijf Raalte B.V. is een nieuw bedrijf dat uit ca. 35 vaste medewerkers bestaat. Zij beheren de gemeentelijke sportaccommodaties, adviseren de sportverenigingen o.a. gericht op sportstimulering en exploiteren de zwembaden Tijenraan en De Tippe.

Kracht door Sportbedrijf Raalte