Promens Care

Efficiënt, veilig en milieuvriendelijk werken. Het zijn belangrijke speerpunten voor iedere zorginstelling. Zo ook voor Promens Care in Assen. Voor deze zorginstelling hebben we in de afgelopen periode meerdere opdrachten uitgevoerd.

In opdracht van Promens Care hebben we diverse zaken onder de loep genomen. Dit heeft de organisatie waardevolle inzichten opgeleverd:

 • Inkoop
  We hebben de inkoop van materialen in kaart gebracht. Op basis daarvan hebben we gekeken naar verbeterpunten op het gebied van efficiency en kwaliteit. Het resultaat? Een kostenbesparing van maar liefst zestig procent.
 • Schoonmaakactiviteiten
  Welke schoonmaakactiviteiten horen bij welke zorgvorm? Het is een vraag die samenhangt met wettelijke voorschriften. Promens Care wijkt soms af van deze voorschriften, omdat schoonmaakactiviteiten vaak worden uitgevoerd door zowel professionals als bewoners. Wij hebben onderzocht wat dit betekent voor de kwaliteit.
 • Schoonmaakkosten
  Schoonmaakactiviteiten brengen kosten met zich mee. Om een volledig beeld te geven van deze kosten, hebben we drie fasen uitgesplitst: de huidige situatie, wettelijke situatie en gewenste situatie. Aan de hand daarvan kan Promens Care gericht keuzes maken
 • Veiligheid en milieu
  Op het gebied van veiligheid en milieu liggen meer dan genoeg kansen. Het is de kunst om ze te zien. Met ons advies kan Promens Care nieuwe stappen zetten.

Promens Care