Verzuimbeleid: ‘Voorkomen is beter dan Verzuimen’

Verzuim is vaak een enorme kostenpost binnen organisaties. Misschien nog wel belangrijker….medewerkers willen liever ook helemaal niet verzuimen! Dat betekent dat er een gezamenlijke inspanning (van zowel de werkgever als de werknemer) nodig is om zoveel als mogelijk verzuim te voorkomen.
Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van het verzuimpercentage wordt bepaald door psychosociale klachten. Door middel van een gedegen training voor leidinggevenden kunnen we helpen uw verzuimpercentage te reduceren.

Dagdeel 1

 • Accepteert ziekmeldingen op een juiste manier; (protocol organisatie)
 • Maakt bespreekbaar met de medewerker wat de zieke medewerker nog wel kan; vanuit de
  gedachte; het gesprek aangaan mag altijd..
 • Heeft kennis van de rol van de huisarts en de bedrijfsarts. Trekt (oordelen van een arts
  over) ziekte niet in twijfel. Gaat wel het gesprek met de medewerker aan welke
  mogelijkheden er nog wel zijn
 • Brengt bij medewerker privé- en/of werksituaties ter sprake die invloed kunnen hebben op
  het verzuim
 • Informeert de medewerker over rechten en plichten gebaseerd op het protocol
  (reglement) ziekteverzuim van de werkgever

Dagdeel 2

 • Gaat op een coachende manier om met ziekteverzuim
 • Voert een gesprek(je) met een medewerker bij terugkomst na (kort of lang) verzuim
 • Signaleert wanneer werkafspraken niet of minder goed gaan en neemt daar actie op
 • Blijft in contact met de zieke werknemer, ook wanneer de regie overgedragen is
 • Kent het protocol (reglement) ziekteverzuim van de werkgever
 • Weet wie wat doet in het eigen bedrijf bij verzuim
 • Kent de eigen rol bij verzuim
 • Signaleert afwijkend gedrag bij medewerkers
 • Geeft op gepaste wijze aandacht aan de werknemer, zonder de problematiek over te
  nemen
 • Is zich bewust van zijn/haar rol in het creëren van een cultuur van veiligheid
 • Oefenen o.b.v. rollenspel (evt. i.c.m. een trainingsacteur).

Overige informatie
Doelgroep: Leidinggevenden
Duur: 2 dagdelen à 3 uur
Waar: Zwolle – Incompany – Op een eigen gekozen locatie
Prijs: 2.450,00 per groep