Basis(vak)opleiding algemene schoonmaak (BOS)

Subsidiabele opleiding (RAS)

De Basisopleiding Schoonmaken is hét vertrekpunt voor alle nieuwe en zittende schoonmakers in een kantoorachtige omgeving. Deze praktijkgerichte opleiding sluit naadloos aan op de door de RAS vastgestelde eindtermen. Deze eindtermen beschrijven de basiskennis en – vaardigheden die schoonmaakmedewerkers nodig hebben om hun vak uit te oefenen.

Opzet en opleidingsduur
De Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet en duurt vijf dagdelen van drie uur. De deelnemers leren praktisch, veilig en ergonomisch verantwoord de verschillende schoonmaakmethoden uitvoeren, waarbij gebruik gemaakt wordt van microvezelmaterialen. Daarnaast leren de deelnemers zich ook dienstverlenend en professioneel op te stellen in hun werkomgeving.

Programma
* Algemene regels bij het schoonmaken
* Veilig en gezond werken, werkvolgorde
* CAO en pensioen
* Communicatie, klantvriendelijkheid, klachten
* Werken met microvezelmaterialen
* Materialen, middelen en gereedschappen
* Milieu
* Afwerkmaterialen
* Dagelijks en periodiek interieuronderhoud
* Dagelijks en periodiek sanitair onderhoud
* Stofwissen, stofzuigen, moppen
* Resultaatscontrole
* Persoonlijke verzorging

Examen
Het examen wordt afgenomen door het RAS-Examenbureau. Tijdens het examen wordt de schoonmaakmedewerker getoetst op voldoende kennis en vaardigheden en of de juiste handelingen worden uitgevoerd. Wanneer zij het examen met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen zij het diploma voor de Basisopleiding Schoonmaken. Het examen Basisopleiding Schoonmaken is zeer praktisch van opzet.

Overige informatie
Doelgroep: (Nieuwe) schoonmakers zonder diploma
Duur: 5 dagdelen (excl. examen)
Waar: Zwolle – Incompany – Op een eigen gekozen locatie (minimaal 8 personen)
Prijs: 415,00 p.p.

Subsidie (RAS): 450,00 p.p.