Praktijkbegeleider

In de schoonmaakbranche wordt met grote regelmaat gewerkt met leerlingen en stagiaires. Maar hoe begeleid je deze medewerkers? Hoe spreek je hen aan, wat is hun motivatie en hoe help jij hen verder hun leerdoelen te behalen?

Wij helpen je inzicht en kennis te krijgen in de volgende gebieden:
De begeleidingscyclus van de leerling
Didactische vaardigheden
Coachingsvaardigheden
Effectieve mondelinge communicatie
Leermotivatie van de leerling
Leren van volwassenen
Zelfstandig leren leren
Transfer bevorderende maatregelen

Onderwerpen
Systematisch en planmatig begeleiden van de leerling
Beoordelen van de leerling
Instructies geven aan een leerling, gericht op het aanleren van manuele vaardigheden
Begeleiden van een leerling bij het aanleren van communicatieve vaardigheden
Een leerling inzicht geven in zijn leermotivatie
Effectief omgaan met het dilemma tussen opleiden en de primaire taak van het leerbedrijf

Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met leerlingen of stagiaires
Duur: 1 dag of 2 dagdelen
Waar: Zwolle of Incompany
Prijs: 795,00 p.p. InCompany prijs op aanvraag.