Coachingsvaardigheden

Hoe kun je medewerkers of collega’s helpen om het beste uit zichzelf te halen en om de gewenste organisatiedoelstellingen te realiseren? En hoe kun je hen uitdagen zelf sturing te geven aan hun leerproces? In deze training leer je wat coachen is en hoe je door inzet van praktische Coachingsvaardigheden anderen op een positieve manier in beweging krijgt.

We mailen je voorafgaand aan de training een intake-formulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen.
De training is een mix van theorie en praktijk, waarbij je zoveel mogelijk zelf oefent met coachen en begeleiden. Daarbij krijg je feedback op jouw Coachingsvaardigheden en krijg je tips en methodieken aangereikt om vaardiger te worden. Tussen de drie opleidingsdagen door oefen je in de praktijk om je het geleerde verder eigen te maken.

Onderwerpen
Basisprincipes van coachen
Jouw grondhouding in een coachgesprek
De opbouw van een coachgesprek
Vaardigheden van een coach: luisteren op verschillende niveaus, ontwikkelingsgerichte vragen stellen
Feedback geven
Vergroten van het zelfsturend, zelflerend en zelf oplossend vermogen bij een medewerker
Commitment stimuleren bij de gecoachte om zelf in actie te komen
Coachmethodieken en mogelijke interventies

Competentiegebieden
Coachen, empathie, gespreksvaardigheid, luisteren, mensenkennis, motiveren, ontwikkelen van medewerkers, zelfkennis/reflectie.

Doelgroep: Leidinggevenden
Duur: 3 dagen à 6 uur
Waar: Zwolle of InCompany
Prijs: 5250,00 per groep