Gesprekstechnieken

Het voeren van een functionerings- en beoordelingsgesprek is zowel voor jou als je werknemer een belangrijk moment. Maar de manier waarop je in het gesprek aandacht hebt voor de ander, de wijze waarop je luistert, de vragen formuleert en doorvraagt, zijn niet alleen bepalend voor dát moment, maar ook voor de effectiviteit op langere termijn.

We mailen je voorafgaand aan de training een intake formulier, waarop je kunt aangeven wat je wilt leren. De trainer zal dan zoveel mogelijk de koppeling maken naar je eigen leerdoelen. Naast het bespreken van toepasbare theorieën maken we gebruik van de verscheidenheid binnen de trainingsgroep. Op basis van elkaars ervaringen, kunde en inbreng zorgen we voor een interactieve en dynamische omgeving. Hierbij sluiten we aan op wat je al

kunt en borduren we voort op jouw kwaliteiten als gesprekspartner. We maken in deze training gebruik van een trainingsacteur.

Onderwerpen
Actief luisteren
Vragen stellen en doorvragen
Het achterhalen van aannames
Kritisch kijken naar veel gebruikte formats
Het formuleren van doelen a.d.h.v. het gesprek
Kritisch kijken naar je eigen bijdrage binnen een gesprek

Competentiegebieden
Anticiperen, analytisch vermogen, betrokkenheid, confronteren, doorvragen, empathie, feedback geven en ontvangen, gespreksvaardigheid, luisteren, mensenkennis, ontwikkelen van medewerkers, oplossingsgerichtheid, sensitiviteit, zelfkennis.

Doelgroep: Alle professionals binnen de organisatie
Duur: 1 dag of 2 dagdelen
Waar: Zwolle of InCompany
Prijs: 2.450,00 (min. 6 deelnemers)